POSTUP TVORBY LOGA

Základem úspěšné realizace každého projektu je přesné stanovení postupu a shromáždění všech potřebných podkladů ať už jde o redesign stávajícího logotypu nebo tvorbu zcela nové značky.

1. ZADÁNÍ PROJEKTU

1.1 / Úvodní jednání s klientem
- představení společnosti
- historie značky a vznik
- specifikace cílové skupiny
- konkurence a odlišnost od ní
- hodnoty a budoucí rozvoj společnosti
- určení hlavních rysů / produktu / servisu
- estetika / barvy
- oblíbená loga klienta
- prostor pro další poznámky a doplňkové služby

1.2 / Zaslání cenové nabídky a odsouhlasení časového harmonogramu

1.3 / Odsouhlasení cenové nabídky

1.4 / Smlouva o dílo

1.5 / Vystavení zálohové 1. faktury

2. REALIZACE PROJEKTU

2.1 / Monitoring trhu
Analýza konkurence a cílové skupiny

2.2 / Základní schéma
Vymezení hlavních rysů / odlišení od konkurence

2.3 / Sestavení všech dostupných podkladů

2.4 / Zadání projektu Art Directora pro tým grafiků, který se bude na tvorbě podílet

2.5 / Ruční náčrty symbolů

2.6 / Ruční náčrty typografie

2.7 / Vytvoření skic / psychologi barev

2.8 / Digitalizace vytříděných podkladů

2.9 / Finální podoba logotypu

2.10 / Korektury

3. PŘEDÁNÍ HOTOVÉHO PROJEKTU

3.1 / Vystavení 2. faktury

3.2 / Předání logotypu

3.3 / Vystavení licence výhradního užití logotypu


4. DOPLŇKOVÉ

4.1 / Vytvoření logo manuálu / Grafický manuál

4.2 / Zajištění ochrané registrační známky

4.3 / Animace vytvořeného logotypu

sss