reklamní agentura

LOGO MANUÁL / GRAFICKÝ MANUÁL

K navrženému logu by měl být vytvořen logo manuál, příručka, která přesně definuje základní varianty použití loga, barevnost, písmo a veškeré možnosti manipulace a koordinace se značkou. Slouží pro přesnější komunikaci nejen v rámci firmy, ale pro externí dodavatele reklamy či reklamní agentury. Udržuje tak přesné povědomí o značce ve vztahu k zákazníkům.

Logo manuál slouží jako základní informační zdroj o značce a jejím použití.

Je především prvním krokem k systematickému budování jednotného vizuálního stylu (corporate identity) vaší společnosti.Jednotné používání značky zaručuje jednotnou prezentaci ve všech oblastech a je velice důležitou součástí vytváření profesionálního image, která pak působí na klienty i zaměstnance uceleně, stabilně a důvěryhodně. Aplikace prvků GM má velký význam zejména pro zdůraznění rozdílů mezi kvalitou vlastních a konkurenčních služeb.reklamní agentura

LOGO MANUÁL OBSAHUJE:

Součástí logo manuálu přiložené CD, které jasně definuje popis loga, firemní písma, barvy, akcidenční tisk (tj. kancelářskou sadu pro obchodní a úřední styk, například dopisní papíry, obálky, vizitky apod.), užití loga na propagačních předmětech a orientační systém.

1.0 Úvodní část
1.1 Grafický manuál – pravidla pro užívání
1.2. Popis loga, firemních barev a písem
1.3 Tvarové varianty piktogramu
1.4 Přehled tvarových variant logotypu
1.5 Definice firemních barev
1.6 Definice doplňkových barev
1.7 Pravidla aplikace názvu k logu
1.8 Pravidla aplikace sloganu k logu
1.9 Pravidla nestandardní aplikace názvu k logu
1.10 Pravidla používání barevných provedení loga
1.11 Samostatné použití piktogramu
1.12 Minimální ochranná plocha loga
1.13 Minimální velikost loga a nepřípustná verze
1.14 Obrysová a poměrová kodifikace loga
1.15 Definice firemních písem
1.16 Vzorník firemních písemLogo manuál slouží jako základní informační zdroj o značce a jejím použití. Je především prvním krokem k systematickému budování jednotného vizuálního stylu.

sss